Главная » Fitr bayramı

Ayın əvvəlinin isbatı

5 августа 2010 Нет комментариев

1. Gərək insan özü ayı görsün.
2. Sözlərindən yəqinlik hasil olan bir neçə şəxs “biz ayı gördük” desinlər.
3. Şaban ayının əvvəlindən otuz gün keçsin (beləliklə Ramaza ayının əvvəli olduğu sübuta yetir). Həmçinin Ramazan ayının əvvəlindən otuz gün keçmiş olsun ki, bununla da, Şavval ayının biri, yəni, Fitr bayramı olması sübut olunur.
4. İki adalətli (günahlardan çəkinən və vacibləri yerinə yetirən) kişi “gecə ayı gördük” demiş olsun.
5. Camiuş-Şərait muctəhid ayın əvvəlinin olması haqqında hökm versin. Ayın əvvəlinin olması həmçinin, Fitr bayramı bu yollarla sübuta yetir.
Dəyərli İslam alimlərinin rəyinə əsasən, Ramazan ayının əvvəlinin və eləcə də, Fitr bayramının məlum olması üçün beş yol vardır;

Şəhr yazma dayandırılıb.